Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Megosztás Facebookon Nyomtatás

Pályázat – KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 – Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

 

Tájékoztató a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01020 sz. pályázatról


Önkormányzatunk még 2017. júniusában a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01020 sz., Mezőladány község Önkormányzata csatlakozása az ASP központhoz elnevezésű pályázaton 5.991.600 Ft-ot nyert el. A támogatás intenzitása 100%.

Támogató szervezet: A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretén belül a Miniszterelnökség.


Beszerzésre kerülő informatikai eszközök:


Egyéb informatikai szolgáltatások

Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja, tesztelés, élesítés

A pályázat benyújtására azért került sor, mert a Mötv.114.§. (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzatnak – egyes kötelező feladatinak informatikai támogatása céljából – csatlakoznia kellett a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus információs rendszerhez, melyhez a Miniszterelnökség támogatást nyújtott. A pályázaton elnyert összegből a Mezőladányi Közös Önkormányzati hivatal számítógépeinek nagy része lett cserélve, továbbá egy új, nagyteljesítményű digitális fénymásoló és nyomtató lett vásárolva. Hivatalunk 2018. január 1-től kezdődően csatlakozott egy az állam által létrehozott központi hálózathoz (ASP hálózat), ahol egységes programfelületen kezelik az önkormányzat pénzügyi, adó, iktatási, hagyaték, továbbá ipar és kereskedelmi adatait. Ez az átállás nagy mennyiségű adatok áttöltését is jelentette a régi rendszerből az új rendszerbe, ebben a hivatali kollégák is részt vettek, továbbá továbbképzésre jártak, hogy a rendszer minden részét alaposan megismerjék.

A pályázati keretből aktualizáltuk a Pénzkezelési Szabályzatot, a Közbeszerzési szabályzatot, az Informatikai Biztonsági Szabályzatot és az Iratkezelési Szabályzatot a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.