Kezdőlap Iskola és Óvoda Mezőladányi Iskola  

Mezőladányi iskola

Megosztás Facebookon PDFNyomtatásE-mail

Teljes nevünk: Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár, Tornyospálca – Mezőladányi Tagintézménye

Címünk: 4641 Mezőladány, Kossuth u. 13.
Telefonszámunk: 45/446-120

 

 

IskolaAmint nevünkből is kiderül intézményünk többcélú, 1999 őszétől az addig önálló óvoda és községi könyvtár a képviselő testület döntése alapján az általános iskolához integrálódott. E döntés a gazdasági racionalizálás mellett megteremti a feltételét annak, hogy az óvoda és az iskola egységes pedagógiai elvek mentén, hatékony irányítással, valóban szolgálja a gyermekek testi, szellemi és fizikai fejlődését. A pedagógiai program és a kerettanterv nagy hangsúlyt fektet a könyvtárhasználat és az informatika oktatására, így az iskolai és községi könyvtár összevonása, egy épületben való elhelyezése lehetőséget biztosít a könyvtár óraközbeni használatára, és a könyvtárfejlesztés hatékonyabb, mivel a fejlesztés iránya illeszkedik az iskola pedagógiai programjához.

Iskolánkban kb. 150 gyerek tanul, évfolyamonként egy osztályban és egy napközis csoportban. 1998 őszétől egy felújított ill. átépített iskolaegyüttesben, együtt tanul mindenki. Ez nagy előrelépés volt az addigi szétaprózódás, több helyen folyó oktatás után. Az új iskolában 9 tanterem, számítógépes terem, nevelői szoba, igazgatói iroda, ebédlő, melegítő konyha, könyvtár, szertár és egy kis gyülekező kapott helyet. A fényképen az ablakokból következtetni lehet az átépítés szakaszaira.

Tornatermünk nincs, erre a célja a község kultúrházát használjuk. A tornateremnek elkészült a tervrajza és már kétszer pályáztunk a megépítése érdekében, de sajnos sikertelenül. Reméljük, hogy a közeljövőben elkészül és ezzel a testnevelés oktatásához jobb feltételek teremtődnek meg.

Az osztályok jelenleg az új Nemzeti Alap Tanterv alapján a Nyíregyházi tantervcsalád segítségével kialakított órarend szerint tanulnak. A kor szellemének megfelelően 4. osztálytól folyik számítástechnika oktatás. Gépparkunk megfelelő, de igyekszünk pályázatok útján fejleszteni. Az internet bekötése folyamatban van.

Mivel községünk szociális és gazdasági szempontból elmaradottnak tekinthető iskolánk tanulói nagyon heterogén csoportot alkotnak. Ezért nagy súlyt kell fektetni az oktatás mellett a nevelésre is. Iskolánkban olyan légkör megteremtése szükséges, ahol a tanulók otthon érezhetik magukat, mindenki azért dolgozik, hogy neveltjeink emberi minősége pozitív irányban változzon. Ennek érdekében:

  • A tanulók személyiségét tiszteletben tartjuk.
  • A gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe.
  • A tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük.
  • Diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják mit várunk el tőlük.
  • Minden gyerek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére, tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban.
  • Kölcsönös tiszteletre és szeretetre törekszünk a kapcsolatteremtés során.
  • A személyiségfejlesztés folyamatában legfontosabb partner a szülő. A pedagógus - mint szakember - találja meg a lehetőséget a hatékonyabb együttműködésre.
  • A nevelés - oktatás " tárgya" a gyerek. Fontos megteremteni az egymás tiszteletén alapuló harmónikus tanár-diák, gyermek-felnőt viszonyt.


A művészeti oktatás magasabb színvonala érdekében három éve működik iskolánkban a Szabolcs Táncművészeti Iskola kihelyezett tagozata. Ebben a tanévben három osztályban 34 tanulónk fejleszti tánctudását. A magániskola által szervezett versenyen két csoportunk arany, egy pedig bronz minősítést kapott. Az Andrássy Katinka Művészeti iskola két tagozata második éve működik az iskolánk falai között. A képzőművészeti csopotban 9, a zene tanszak zongora tagozatán 20 gyerek tanul.

A gyerekeink különböző versenyeken vesznek részt. Matematika, mese író, szép olvasás, történelem, német, honvédelmi, polgárvédelmi. Sokan bekapcsolódnak a levelezős versenyekbeis.