Csapadékvíz projekt

Megosztás Facebookon PDFNyomtatásE-mail

Projektek - Mezőladány község belterületi vízrendezése

CSAPADÉKVÍZ PROJEKT – újabb fontos pályázati cél a településen

 

Mezőladányban a csapadékvíz elvezetés az 1970-es, 1980-as években lett kiépítve, az elmúlt években kisebb karbantartási munkákat és javításokat végeztek a csatornahálózaton. A csapadékvizek befogadója a Tisza folyó mellett kialakított holt ági tó. Belvízgondok főleg a tavaszi hirtelen hóolvadás, nagyobb zápor alkalmával jelentkeznek. A csapadékvíz-elvezetés kiépült a legtöbb utcában, zárt és nyílt csapadék csatornával, a 40*40*6 cm-es előregyártott lapokból és támfalas betoncső átereszekkel. Az eltelt idő alatt, valamint időközben megépült közművek (gáz, szennyvíz, távközlési létesítmények) miatti rongálódás következtében a csatornák lapburkolatai teljesen tönkrementek, a lapok összecsúsztak, a beton lezáró fogak bedőltek, megrepedtek. A meglévő zárt csatornák az eltelt időben feliszapolódtak.

Helyreállításuk fenntartási munkával már nem gazdaságos és célszerű. A meglévő rossz állapotú csatornák lapburkolatai, zárt csatornák szintén

átépítendők. Több utcában csak földmedrű árok található, helyenként kapubejáró átereszekkel. Néhol semmilyen csapadékvíz elvezetés nincs. A vizek kártételeinek csökkentése érdekében szükség van a modern, a mai kornak megfelelő színvonalú települési csapadékvíz gazdálkodás megvalósítása, amellyel közelebb kerülhetünk a természetes állapotra jellemző helyzethez. Ezzel az érintett kisvízfolyások vízminőségének

javulását, a jó ökológiai állapot elérését is szolgáljuk. A település területére hulló csapadékvizet felhasználható és felhasználandó, megújuló

természeti erőforrásnak kell tekinteni. A település egy részén terveztük a vízelvezető csatornák rekonstrukcióját, ahol döntő jelentőségű problémát

okoz a lehulló csapadékvizek elvezetése. Tervezett összesen 4.184 m csatorna felújítás, melyből: • 2443,0 m nyílt burkolt • 1741,0 m zárt csatorna. A zárt csatorna a helyigény, terepviszonyok miatt kerül megépítésre, mivel a nyitott csatorna közterületen, a védőtávolságok betartásával nem valósítható meg. A csapadékvíz elvezetése mellett törekszünk a vizek helyben való szikkasztására is, ezáltal a levezetett csapadékvíz mennyiségének csökkentésére. Ebből a célbók a legtöbb utcában (szikkasztásra alkalmas) burkolatot - áttört falú burkolóelem - tervezzük építeni, a burkolat alatt 20 cm vastagságú 40-60 mm-es szemcseátmérőjű kavicságyazattal, valamint szikkasztó aknák elhelyezésével. A szikkasztó akna fenékre, illetve az akna alá 60-100 mm-es kulé kavics helyezendő. A befogadóba való bevezetéshez külterületen földmedrű árok építését, vagy felújítását tervezzük. A vízgyűjtő mérete és a domborzati adottságok teret nyújtanak a vízgazdálkodási beavatkozáshoz.