Kezdőlap  

Önkormányzati rendelet a helyi adókról

Megosztás Facebookon PDFNyomtatásE-mail

A rendelet letölthető itt.

 

Mezőladány Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

4/2017.(IV.10.)

önkormányzati rendelete

 

A helyi adókról

 

Mezőladány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

 

 

  1. Magánszemélyek kommunális adója

 

 

  1. § Az adó éves mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 10000 Ft.

 

  1. Helyi iparűzési adó

 

  1. § (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 1,4 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 1000 Ft.

 

  1. Záró rendelkezések

 

 

3.§  (1) Ez a rendelet 2017. április 11.-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti:

a) Mezőladány Község Önkormányzata Képviselőtestületének a magánszemélyek      kommunális adójáról szóló 8/2000.(VII.3.) Ökt. számú rendelete.

b) Mezőladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/1995.(IV.25.) Ökt. számú rendelete.

 

Bartha Attila                                                       Vass Attila

polgármester                                                         jegyző

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben biztosított jogkörömben eljárva Mezőladány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017.(IV.10.) számú önkormányzati   rendeletét, mely   a   helyi   adókról   szól, 2017.   április   10.    napjával    k i h i r d e t t e m.

 

Mezőladány, 2017. április 10.

Vass Attila

jegyző